[google-translator]

BVB Recruit

Brasov, Noutati, Oferte de muncă

Inginer Situații de Urgență & PSI

Candidatul ideal:

 • Studii de bază: superioare – Specializare tehnică;
 • Cursuri obligatorii: Cadru tehnic PSI, Inspector protecție civilă, Șef serviciu voluntar de urgență;
 • Avantaj: Curs Inspector SSM (80 de ore), Specialist Managementul deșeurilor, Responsabil de mediu;
 • Minimum 2 ani experiență;
 • Limbi străine: limba engleză – mediu, avansat;
 • Cunoştinţe avansate PC: avansat;
 • Carnet de conducere: categoria B;
 • Cunoaşterea legislaţiei: PSI, SU, SSM, Mediu;
 • Cunoștințe SAP: avantaj;
 • Experienţă pe o poziţie similară sau conexă;
 • Capacitate calcul matematic, acuitate vizuală, capacități de comunicare, project management, time management, lucrul în echipă, abilități de luare a deciziilor, rezistență la stres.

Descrierea jobului:

 • Stabileşte responsabilităţile şi modul de organizare a apărarării împotriva incendiilor şi le actualizează ori de câte ori apar modificări;
 • Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 • Participă la activitatea de control şi la activitatea serviciului de rond executat de serviciul privat pentru situaţii de urgenţă;
 • Elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileaşte atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;

Sarcini principale

 • Informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu (locaţia Powerise şi locaţia Prejmer), iar în termen de 3 zile lucrătoare completeză şi transmite raportul de intervenţie (conform Ordinului I.G. nr. 1001 din 08.01.2007);
 • Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic;
 • Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă private;
 • Are dreptul să emită „Permis de lucru cu foc” prevăzut în anexa 6 din Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
 • Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate conducerii operatorului economic;
 • Participă la elaborarea planului de pregătire şi a planurilor operative de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
 • Participă la cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de producere a incendiilor în toate locaţiile operatorului economic;
 • Întocmeşte tematica de instruire şi pregăteşte conducătorii locurilor de muncă cu privire la activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • Verifică anual daca personalul angajat cunoaşte modul corect de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
 • Participă la convocările anuale de pregătire organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov.
 • Asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
 • Actualizează fişele de obiectiv ale operatorului economic, ori de cate ori situaţia o impune, conform modelului din anexa 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfășurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006;
 • Verifică certificatele EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
 • Întocmeşte şi verifică registrele instalaţiilor de detectare/ semnalizare/ stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu.

Beneficii:

 • Reduceri costuri cantină;
 • Tichete de masă de 15 lei/zi lucratoare si lucrată;
 • Pachet de servicii medicale private;
 • Spor de noapte de 25%;
 • Ore suplimentare (numai cu aprobarea managerului) platite 200%;
 • Transport asigurat rute convenționale;
 • Decontare costuri abonamente transport & combustibil pentru angajații navetişti;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Programe de dezvoltare personală & şcolarizare;
 • Prime de compensare a ideilor de îmbunătăţire;
 • Reduceri sală fitness & centru de recreere;
 • Primă de recomandare internă.

Aplică acum!

  Numele *

  Adresa de email *

  Subiectul *

  Mesaj

  CV

  Introdu codul de mai jos

  captcha

  Înscrie-te la newsletter!

  Îți vom trimite ocazional câte un email cu informații utile pentru tine.

  BVB Recruit